Regulamin


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Pracownia Mahuky, jest prowadzona przez Martę Ciślak.

2. Poniższy regulamin określa warunki nabywania produktów w systemie sprzedaży internetowej.

II. PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienia w pracowni Mahuky mogą składać wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat.

2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu, w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Kupującym a pracownią Mahuky, zwaną dalej Sprzedającym.

3. Potwierdzenie złożenia zamówienia przez Kupującego jest momentem zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

4. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Czas realizacji zamówienia wynosi 2-10 dni roboczych od momentu zaksięgowania środków na naszym koncie, natomiast w przypadku przedmiotów wykonywanych na zamówienie, termin realizacji może ulec wydłużeniu. Informacje o przewidywanym czasie realizacji zamówienia przekazywane są drogą elektroniczną.

5. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających czasowo lub całkowicie realizację złożonego zamówienia, firma zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia. O zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Kupującego.

6. Rzeczywisty kolor artykułów może nieznacznie różnić się od tego, który widoczny jest na zdjęciach, gdyż zdjęcia nie zawsze odwzorowują kolor identycznie.

7. Cechą prezentowanych wyrobów jest ich unikalność dlatego finalny zamówiony produkt będzie podobny lecz nie identyczny do prezentowanego w ofercie.

8. Należność za zamówiony towar, jak również za artykuły wykonywane na specjalne zamówienie, pobierana jest w formie przedpłaty na konto – wszystkie dane niezbędne do dokonania przelewu znajdują się w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia.

9. W sytuacji, gdy Kupujący nie wpłaci należności w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia, będzie to równoznaczne z odstąpieniem od umowy kupna-sprzedaży. Zamówienie takie zostanie anulowane.

10. Ceny oferowanych artykułów znajdujące się na stronie Mahuky.pl wyrażone są w złotych polskich. Ceny artykułów wykonywanych na indywidualne zamówienie są ustalane drogą elektroniczną.

11. Wystawiamy rachunki za zakupiony towar. Aby otrzymać rachunek należy dostarczyć dane do rachunku. Nie wystawiamy faktur VAT.

12. Zamówione artykuły są dostarczane Kupującemu za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Sposób dostawy określony jest przez Kupującego w zamówieniu.

13. Całkowity koszt wysyłki zależy od wagi oraz gabarytów danego produktu (lub produktów), jest ustalany indywidualnie.

14. Wysyłka zamówionych artykułów jest realizowana na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Po wcześniejszym uzgodnieniu możliwa jest wysyłka za granicę, a cena takiej wysyłki ustalana jest indywidualnie.

15. Złożenie zamówienia równoznaczne jest z akceptacją niniejszego Regulaminu.

III. ZWROTY

1. Zgodnie z prawem Unii Europejskiej konsument ma prawo odstąpienia od umowy zakupu w ciagu 14 dni od otrzymania przesyłki. W tym celu zobowiązany jest do przesłania w ciągu 14 dni od doręczenia produktu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

2. Kupujący ma obowiązek zwrócić zakupiony towar niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3. Zwrotowi podlega wyłącznie towar nieużywany – nie noszący jakichkolwiek śladów używania, oraz umieszczony w oryginalnym opakowaniu. Zwrot towaru odbywa się na koszt kupującego.

4. Gwarantujemy zwrot pieniędzy w wysokości ceny towaru i kosztów przesyłki na wskazane przez Klienta konto bankowe.

5. Zwroty dokonywane jako paczki płatne za pobraniem pocztowym nie są przez nas przyjmowane.

6. Wzór formularza odstąpienia od umowy:

Ja, niżej podpisana/y ______________[imię i nazwisko kupującego], niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących Towarów: __________________. Data odbioru towaru:______________, adres konsumenta:_____________, numer konta bankowego, na które ma być dokonany zwrot pieniędzy.

IV. REKLAMACJE

1. Reklamacje należy składać najpóźniej 3 dnia po otrzymaniu przesyłki.

2. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki podczas transportu, fakt ten należy obowiązkowo zgłosić przewoźnikowi i spisać w jego obecności protokół zniszczenia.

3. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na pełnowartościowy lub zostaną zwrócone pieniądze. Po wcześniejszym ustaleniu z Sprzedającym, towar uszkodzony należy odesłać do Mahuky.

4. Wadami produktu nie są wszelkie nierówności i lekkie krzywizny powstałe podczas szycia, gdyż są one naturalnym zjawiskiem potwierdzającym ręczne wykonanie rękodzieła.

V. PRAWO AUTORSKIE

1. Wszystkie produkty i ich wizerunki oraz zdjęcia dostępne na stronie Mahuky.pl objęte są prawami autorskimi na podstawie ‪Ustawy z 4 lutego 1994 r. tekst jednolity z 2006 r.‬

2. Wszystkie zdjęcia na stronie Mahuky.pl zostały zrobione przez nas i przedstawiają oferowane przedmioty.

3. Wszystkie oferowane rzeczy mają charakter unikatowy i są wykonywane ręcznie.

4. Prawa autorskie do produktów, ich wizerunków, zdjęć i opisów dostępnych w pracowni są własnością Mahuky Marta Ciślak. Kopiowanie całości lub jakiejkolwiek części oznacza naruszenie praw autorskich zgodnie z ustawą o ochronie praw autorskich i własności intelektualnej.